Flowerchild Ragdoll

DK Flowerchild Datura Peder Oxe

Oxe

Oxe er en uddød, yderst fåtallig dansk adelsslægt, der siges at være indvandret fra Franken under navnet Reyendorf. Slægten tilhører ur- og højadelen.

Slægten førte en rød okse i sølv felt og en halv rød okse på hjelmen.

 

Peder Oxe

Peder Oxe (født 7. januar 1520, død 24. oktober 1575) var dansk rigsråd og rigshofmester.

Som 12-årig blev Peder Oxe sendt på en dannelsesrejse til udlandet. I de fem år rejsen varede (1532-1537) besøgte han Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. Imens rasede Grevens Fejde i Danmark, og da den sluttede, havde landet fået en ny konge og var blevet protestantisk.

Peder Oxes fader blev dræbt 24. december 1534 under forsvaret af sin gård Nielstrup, og et par år senere døde også moderen. Så Peder Oxe stod nu efter hjemkomsten (i en alder af knap 18 år) med ansvaret for sine mindreårige søskende og familiens værdier. Han gik straks i gang med at tilbagevinde familiens tabte ejendomme. Han vandt et par processer over sin morfader, Mogens Gøye, og hans indflydelse voksede. Han færdedes ved Christian 3.s hof og blev lensmand over Lolland-Falster. Peder Oxe grundlagde Gisselfeld i sin nuværende form, han byggede gården 1547-75. I 1552 blev han optaget i rigsrådet. I 1550 erhvervede han herregården Favrsholm og kom hurtigt i proces med ejeren af nabogodset Hillerødsholm, Herluf Trolle, som var gift med Mogens Gøyes datter, Birgitte. Forholdet mellem Peder Oxe og Herluf Trolle var altså ikke særlig godt.

I 1556 begyndte det at gå galt. Ved et mageskifte med kongen opstod der uenighed om værdien af de bondegårde, der skulle skiftes. Kongen vandt sagen, men Peder Oxe tabte kongens gunst, hvorefter han trådte ud af Rigsrådet og opgav sine forleninger. Han blev indstævnet for regnskabsuorden og misbrug af sine len, og hans gamle modstander Herluf Trolle udpegedes til at føre sagen mod ham. Peder Oxe bad i et brev Mogens Gyldenstierne om at gå i forbøn for sig hos kongen, men da det ikke lykkedes, forlod han Danmark. Efter Christian 3.'s død blev al Peder Oxes ejendom konfiskeret.

Peder Oxe tog til Lothringen og tog ophold hos enkehertuginde Christine, datter af Christian 2., som i 1523 måtte forlade Danmark og give afkald på kronen. Fra Lothringen forsøgte Peder Oxe at blive taget til nåde i Danmark, men Frederik 2. er ubøjelig.

Den Nordiske Syvårskrig mod Sverige gik dårligt, og da Peder Oxe i 1565 igen søgte en forsoning med Frederik 2. var kongen mere imødekommende. I 1566 fik Peder Oxe frit lejde og rejste til Danmark, hvor han blev forsonet med Frederik 2. Peder Oxe blev igen medlem af rigsrådet og fik Vordingborg Slot som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter blev han udnævnt til rigshofmester og medvirkede i de følgende år til at bringe de danske finanser på fode igen, herunder at gøre øresundstolden mere indbringende.

           

 

Peder Oxe 14 uger gammel. 

 

 

 

 

Peder Oxe 14 uger gammel.

Peder Oxe 90 dage gammel / 13 uger gammel.

Vægten er på 1.298 gram.

 

 

 

 

Peder Oxe 85 dage gammel / 12 uger gammel.

Vægten er på 1.044 gram.

Peder Oxe 85 dage gammel / 12 uger gammel.

 

 

Ingen billeder på 11-ugers dagen. Ingen billeder på 11-ugers dagen.

 

 

Peder Oxe 71 dage gammel / 10 uger gammel.
Peder Oxe 71 dage gammel / 10 uger gammel.

 

 

 

 

Peder Oxe 63 dage gammel / 9 uger gammel.

Vægten er på 936 gram.

Peder Oxe 63 dage gammel / 9 uger gammel.

 

 

 

 

Peder Oxe 56 dage gammel / 8 uger gammel.
Peder Oxe 56 dage gammel / 8 uger gammel.

 

 

 

 

Peder Oxe 49 dage gammel / 7 uger gammel.

Vægten er på 922 gram.

Peder Oxe 49 dage gammel / 7 uger gammel.

 

 

 

 

 Peder Oxe 42 dage gammel / 6 uger gammel.
Peder Oxe 42 dage gammel / 6 uger gammel.

 

 

 

 

 

Peder Oxe 35 dage gammel / 5 uger gammel.

Vægten er på 569 gram.

Peder Oxe 35 dage gammel / 5 uger gammel.

 

 

 

 

 

 

 Peder Oxe 28 dage gammel / 4 uger gammel.

Peder Oxe 28 dage gammel / 4 uger gammel.

 

 

 

 

 

 

 Peder Oxe 21 dage gammel / 3 uger gammel.

Vægten er på 317 gram.

Peder Oxe 21 dage gammel / 3 uger gammel.

Mama Annie Oakley er lidt bekymret for sin lille dreng, så hun blander sig lige i fotosessionen. 

 

 

 

 

 

 

 Peder Oxe 14 dage gammel / 2 uger gammel.

Peder Oxe 7 dage gammel / 1 uge gammel.

Billedet er desværre lidt sløret - det var alle billederne den dag. 

 

 

 

 

 

 

 Peder Oxe 1 dag gammel.

Fødselsvægten er 85 gram.