Flowerchild Ragdoll

DK Flowerchild Datura Karen Brahe

Brahe

Brahe er navnet på en af Danmarks mest berømte adelslægter, der med sikkerhed kan føres tilbage til slutningen af det 14. århundrede. Der findes også en svensk gren af slægten. Slægten uddøde i Danmark i 1786 og i Sverige i 1930.

Slægten førte et våbenskjold med en sølv-pæl i sort felt, og en hjelm med en opstående påfuglefjer mellem to sorte vesselhorn, hvert belagt med en sølvbjælke og besat med 3 påfuglefjer.

 

Karen Brahe

Karen Brahe (født 1. december 1657, død 27. september 1736 på Østrupgaard, Haastrup) var en dansk adelsfrøken og bogsamler, der blev født på Næsbyholm ved SorøAnne Gøye grundlagde bogsamlingen og testamenterede den til Karen Brahe, som videreudbyggede samlingen betydeligt.

I 1681 arvede hun et bibliotek fra sin morfars søster, Anne Gøye (1609–81), der var datter af Henrik Giøe af Skørringe og Turebygård. Biblioteket indeholdt omkring 1000 trykte bøger og 100 manuskripter, og Brahe begyndte at udvide det.

 
Brahe bibliotek blev doneret til Odense Adelige Jomfrukloster i 1716.

Den 8. november 1716 grundlagde hun Odense Adelige Jomfrukloster, der var et kloster for ugifte adelskvinder (de nu er en del af Roskilde Kloster), der modtog en kongelig bekræftelse den 15. marts 1717. Hun donerede biblioteket til klostret, og det kendes derfor som Karen Brahes Bibliotek. Bøgerne skulle tilhøre klostret i al evighed, så de unge kvinder der kunne nyde godt af det, men hun åbnede også for, at andre kvinder kunne bruge det.

Hendes største interesse var teologi, hvilket udgør omkring halvdelen af hende bøger. Hun havde også interesse for historie, primært Danmarks historie, og dette emne omfatter omtrent en fjerdedel af bøgerne. Den sidste fjerdedel indeholder mere praktiske bøger som lovsamlinger, medicinske bøger, værker om anatomi, kogebøger og tekstbøger. Der findes også litterære værker, som Anne Gøyes søster Anne Birgitte havde samlet. Blandt berømte bøger i biblioteket er balladesamlingen Karen Brahes Folio og Jens Billes visebog, der er den næstældste samling af dansk poesi efter Hjertebogen; Leonora Christina Ulfeldts eneste manuskript Heltinders Pryd; og en sjælden førsteudgave af Margrethe Lassons Den beklædte sandhed.

Biblioteket er det eneste private danske bibliotek fra 1600-tallet, som har overlevet stort set intakt. Det indeholder i dag omkring 3.400 trykte bøger og ca. indbundne 400 manuskripter samt yderligere omtrent 600 uindbundne håndskrevne dokumenter.

Bogsamlingen har i perioden 1907-2010 været opbevaret under optimale forhold for bevaringsværdige klenodier hos Landsarkivet for Fyn (nu Rigsarkivet). Det er den Skeel-Juel-Braheske stiftelse, som ejer bogsamlingen og driver Roskilde Kloster nu. I 2010 gjorde stiftelsen krav på at få samlingen til Sjælland, og der blev indgået en aftale om, at bogsamlingen blev overført til det kommunale Roskilde Bibliotek. Man kan få adgang til samlingen ved kontakt til Roskilde Kloster.

          

 

 

 

Karen Brahe 63 dage gammel / 9 uger gammel.
Karen Brahe 56 dage gammel / 8 uger gammel

 

 

 

 

Karen Brahe 49 dage gammel / 7 uger gammel
Karen 49 dage gammel / 7 uger gammel

 

 

 

 

 Karen Brahe 42 dage gammel / 6 uger gammel.
Karen Brahe 42 dage gammel / 6 uger gammel.

 

 

 

 

 

Karen Brahe 35 dage gammel / 5 uger gammel

Vægten er å¨317 gram

Karen Brahe 35 dage gammel / 5 uger gammel 

 

 

 

 

 

 

Karen Brahe 30 dage gammel / 4 uger gammel

Karen Brahe 21 dage gammel / 3 uger gammel

Vægten er på 234 gram

 

 

 

 

 

 

Karen Brahe 21 dage gammel / 3 uger gammel 

Karen Brahe 14 dage gammel / 2 uger gammel 

 

 

 

 

 

 

Karen Brahe 14 dage gammel / 2 uger gammel 

Karen Brahe 7 dage gammel / 1 uge gammel 

 

 

 

 

 

 

Karen Brahe 1 dag gammel

Fødselsvægten er på 74 gram